Carl Skottsberg stipendier

Carl Skottsberg fick 1915 i uppdrag att anlägga Göteborgs botaniska trädgård och 1919 utsågs han till dess prefekt. Den botaniska trädgården invigdes och öppnades 1923 under Göteborgsutställningen. Carl Skottsberg var prefekt för Botaniska ända till sin pension 1948.

Under följande länkar finns ytterligare information om Carl Skottsberg.
Carl Skottsbergs biografi av Gunnar Weimarck.
Göteborgs Universitetsbibliotek om Carl Skottsberg.
Wikipedia om Carl Skottsberg.

Botaniskas Vänner utlyser årligen ett stipendium benämnt Carl Skottsbergsstipendiet. Detta stipendium kan sökas av personer som avser att forska i ämnet botanik. Företrädesvis väljs stipendiater vars resultat av forskningen/studien kan leda till en direkt utveckling av något område i Botaniska Trädgården.

Stipendiet utlyses på hösten och kan sökas fram till den siste december. Stipendiet delas ut på Botaniskas Vänners föreningssstämma i maj månad.

Stipendiets ansökan skall bestå av:

  • en beskrivning av forskningen/studien
  • vem du är
  • vad du studerar
  • uppskattad tidsram
  • önskat stipendiebelopp

För mer information skicka e-post till info@botaniskasvanner.com

2020

Utbetalda bidrag:
Anna-Carin Ek för resa till England, 12 300
Birgitta Hagelin för resa till England, 12 300

2018

Utbetalda bidrag:
Helene Ekvall för resa till Japan,  25 000
Einar Hessman-Larsson för resa till Bordeaux,  22 000
Åsa Krüger för resa till Reunion,  25 000

2017

Utbetalda bidrag:
Kennert Danielsson för resa till konferens i Kanada, 19 200
Åsa Kullin för orkidékonferens i Ecuador,  25 000

2015

Marika Irvine
5 000 kr för studier av odlingstekniker för Dionysia.
Einar Hessman Larsson och Christer Isaksson
25 000 kr för resa till USA.
Johan Nilsson
20 000 kr för resa till Buthan tillsammans med Royal Botanical Garden, Edinburgh.

2014

Eva-Lena Eriksson och Helen Ekvall
9 000 kr för studier av pedagogisk verksamhet i Kew Gardens.
Johan Nilsson
10 000 kr för studier av skötsel av klippträdgård och alpina växthus, också i Kew Gardens.

2013

Anna-Carin Ek för studieresa till RHS Chelsea Garden Show & Kew Royal Botanic Gardens, 5000 kr
Johan Rova: 5000 kr
Agneta Green för studieresa till England, bland annat Chelsea Garden Show, 10 000 kr
Mats Havström: 10 000 kr

2011

Birgitta Hagelin (trädgårdstekniker) och Maria Sjöstedt (gruppledare), Göteborgs botaniska trädgård
36 000 kronor för en resa till Mexico för att studera några av våra populäraste prydnadsväxter i deras naturliga miljö. Syftet är dels att lära sig mer om ursprunget till de växter trädgården odlar och vilka miljöer de trivs bäst i, dels att samla in nytt växtmaterial (dahlior och suckulenter).

Johan Nilson (trädgårdstekniker), Göteborgs botaniska trädgård
7 000 kronor för en resa till Nottingham, England för att delta vid The Eighth International Rock Garden Conference i april i år. Konferensen är den absolut största i sitt slag och anordnas endast vart 10 år.

2010

Björn Aldén, intendent vid Göteborgs Botaniska trädgård
10 000  kronor för att som svensk representant delta i Siikim International Rhododendron Festival samt efter-följande fältstudie i Norra Siikim.

Johan Dahlberg
10 000 kronor för att finansiera 14 dagars fältarbete i oktober 2010 i Ecuador och Peru. Resans syfte är insamling av material till ett examensarbete i botanisk systematik och evolution.

Mats Havström, intendent vid Botaniska trädgården
10 000 kronor för att samla in växtmaterial till en publik demonstrationsanläggning med skandinaviska, odlingsvärda perenner i Botaniska trädgården.

Henrik Zetterlund, intendent vid Botaniska trädgården
får omdisponera det tidigare beviljade Carl Skottsbergstipendiet om 17 500 kronor, för att studera odling och sortiment hos två av världens kunnigaste lökexperter i Lettland samt en resa till Georgien för att specialstudera de kaukasiska pionerna, snödroppssläktet, pärlhyacinter, Fritillaria, Iris, tidigare skogsperenner och stäppväxter mm.

2008

Henning Pettersson, Göteborgs Botaniska Trädgård
20 000 kronor eller största del därav till resa till Quinlinbergen, Kina för insamling av fröer från träd, buskar och perenner

Lotta Andersson och Ida Lilja, Naturvetenskapliga fakultetens Rangerprogram , GU
vardera 20 000 kronor eller del därav till en gemensam resa till Ecuador för att som examensarbete i systematik och evolution genomföra utbredningsstudier av växtfamiljen Rubiaceae

2007

Personalen i Botaniska trädgårdens butik
17 000:- i bidrag till en gemensam studieresa för fem medarbetare till Chelsea Flower Show, Kew Botanical Garden och Wisley Garden

Lovisa Gustafsson, Botanisk systematik, GU
15 000:- eller del därav till en forskningsresa till Brasilien inom forskningsprojektet “Evolutionära och biogeografiska studier”.

Anna Petri, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, GU
15 000:- eller del därav till en insamlings- och forskningsresa till asiatiska delen av Ryssland inom ramen för ett forskningsprojekt.

2006

Anna-Carin Ek
8 000:- bidrag till studieresa till Potsdam

Einar Larsson, Christer Isaksson och Magnus Thomasson
10 000:- bidrag till en resa och studier av Wisley Gardens och Kew gardens

Magnus Neuendorf och Kjell Bergman
7 000:- till en studieresa till England.

Fredrik Persson
11 000:- till en resa till Grekland och Rumänien i samband med sitt examensarbete

2004

Mats Andersson
5 000:- bidrag till studieresa till Kina

Anna-Lena Eriksson
5 000:- bidrag för deltagande i seminarium i Tromsö

Åsa Kuhlin och Marina Usoltseva
20 000:- för kartläggning av sjukdomsalstrande organismer i Botaniska Trädgårdens begonia hus och förökningskammare.

2003

Gerben Tjeerdsmaa
Till en studieresa till Anderna för att studera de specifika växtförhållanden som råder där.
Summa 20 000 kr

Anna-Carin Ek
Till en studieresa till Gotland för att studera kryddträdgårdar.
Summa 7 000 kr

2002

Viktoria Träff, för studieresa till Skottland, 10.000 kr

Jenny Lannér, för studieresa till Floriaden och Festival International des Jardins, 10.000 kr

Toru Mörk Shingai, för Projekt Trä och Träd, i samarbete med Göteborgs Botaniska Trädgård

2001

Anna-Carin Ek
Besöka ett antal trädgårdar i England lämpliga som inspirationskälla inom hortikultur inför planerade omdaningar i Botaniska Trädgården.
Summa: 8 900 kr

Lena Jakobsson
Besöka ett antal trädgårdar i England lämpliga som inspirationskälla inom hortikultur inför planerade omdaningar i Botaniska trädgården.
Summa: 8 900 kr

Anna Lena Eriksson, Eva-Maria Ferm och Gerben Tjerdsmaa
Deltagande i “Internationell Rock Garden Plant Conference” 28 juni – 2 juli 2001.
Summa: 27 000 kr

Claes Persson
Insamlingsresa till Panama i juli 2001 inom projektet “Taxonomi och evolution i Aliberta-gruppen”
Summa: 33 000 kr

Claes Gustafsson
För forskningsprojektet “”Taxonomi och evolution hos Sydamerikanska arter inom släktet Randia tillhörande familjen kaffeväxter (Rubiaceae)”.
Summa: 17 500 kr

Jimmy Persson
Insamlingsresa i Grekland och Albanien.
Summa: 4 700 kr

2000

Björn Aldén
Kostnader i samband med deltagande i “World Botanic Gardens Congress i Asheville, N Carolina, USA”. Kongressen behandlar bl.a. samarbete mellan de botaniska trädgårdar, som arbetar med bevarande av växtgenetiska resurser. Kostnader för dentrologiska fältstudier i Ö USA tiden 14 juni – 2 juli 2000.
Summa: 30 000kr

Micha Zurowetz
Kostnader för deltagande i fröinsamlingsresa till Sibirien i augusti 2000. Stipendiet är villkorat av att minst 200 frösamlingar överlämnas till Botaniska trädgården.
Summa: 19 700 kr

Eva Wallander
Resa till Japan och vistelse för forskningsstationen i Chichibu för vidare studier av androdioika askar inom ramen för eget forskningsprojektet “Evolution of anemophily in the genus Fraximus (Oleaceae)”.
Summa: 15 000 kr

Gith Eriksson, Birgitta Rohlén, Eva-Maria Ferm, Anette Strandberg och Henrik Zetterlund
Studie- och inköpsresa till trädgårdsmässan GLEE i Birmingham 17 – 19 september 2000.
Summa: 29 000 kr

Anna-Lena Eriksson
Resa till Tjeckien i syfte att besöka botaniska trädgårdar i Prag med omnejd som specialiserat sig på den typ av växter som Botaniska trädgården har i Klippträdgården och alpinhusen. Stipendiet är villkorat av att växtmaterial insamlas till Botaniska trädgården.
Summa: 6 300 kr

Rulla till toppen