Uno Wibell Stipendier

Föreningen vill gärna uppmuntra och uppmana ungdomar att utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och växter genom att årligen dela ut Uno Wibell stipendiet.

Uno Wibell var föreningens förste ordförande från 1988 till 1997. Han värnade mycket om våra ungdomar. Vid hans avgång som ordförande hedrades han med ett stipendium som ges ut i hans namn.

Stipendiet riktar sig till ungdomar som i förskola, skolan eller i organiserad form på fritiden vill genomföra något projekt inom botanik, växtlighet etc.

Stipendiet utlyses på hösten och kan sökas fram till 1 mars varje år för att sedan delas ut på Botaniskas Vänners föreningsstämma i maj månad.

Stipendieansökan skall bestå av:

  • en beskrivning av det planerade projektet
  • vilka som deltar
  • uppskattad tidsram
  • kostnad för projektet

Här kan du ladda ner ansökan för Uno Wibell stipendie.

För mer information vänligen skicka e-post till info@botaniskasvanner.se

Uno Wibell stipendier år:

Uno Wibell Stipendier 2020

Totalt beviljat bidrag 75 000

Utbetalda bidrag:

Frida förskola, Fridaskolorna, 6.000 kr

Bräckeskolan Göteborg, 3.000 kr

Kannebäcksskolan Göteborg, 4.000 kr

Önneredsskolan  åk 4, Göteborg, 1000 kr

Önneredsskolan  åk 5, Göteborg, 1000 kr

Landamäreskolan Göteborg, 3.000 kr

Norra Skolan år 5, Vänersborg, 5 000 kr

Kungshamn skolan, Sotenäs, 4 000 kr

Montessoriskolan Elysseum, Göteborg, 4 000 kr

Svensk-ryska skolan, Naturkunskap i praktiken, 3 000 kr

Granåsskolan, Vänersborg, 4 000 kr

Hemsjö kyrkskola, Alingsås, 6 000 kr

Taubeskolan NO, 3 000 kr

Föräldrakoop. Vildrosen ek förening, 3 000 kr

Växthusets förskola i Mölndal, 6 000 kr

Strömsskolan Lilla Edet, 7 000 kr

Jättestensskolan, Fritidshem Glimmern, 3 000 kr

Förskolan Kreatören i Uddevalla 6 000 kr

Föräldrakoop. Snäckskalet, 3 000 kr

Totalt beviljat bidrag 75 000

Utbetalda bidrag:

Högsbogårdsskolan, 1 500

Jan Olof Olsson, 2 500

Institutionen för biologi och miljövetenskap, 2 500

Miklagårds förskola, 4 000

Kärrdalsskolan, 5 000

Kronvägens förskola, 5 000

Föräldrakoop Hedenhös, 6 000

Föräldrakoop Murbräckan, 6 500

Förskolan Natur och Lek I Ur och Skur, 7 000

Rävlanda skola, 7 000

Förskoleförvaltningen Seminariegatan 7, 8 000

Stiftelsen Mikaels barnträdgård, 8 000

Taklöksvägens förskola, 9 000

Bällskärs specialsärskola, 3 000

Uno Wibell Stipendier 2018

Totalt beviljat bidrag 75 000

Utbetalda bidrag:

Uggledalsvägens förskola, Göteborg.
Generationsinkludering, fsk-äldreboende, Kolonilotter. Pallar, jord, växter, bärbuskar,  7 000

Smultronställets förskola, Kristianstad. 
Sinneslådor med örter, kryddor. Odlingslådor med gurka, tomater, potatis. Barnen gör ritningar.  6.000

Skårstorps förskola, Härryda. 
Tema: planeten Jorden. Bygga upp ett odlingsområde. Reflektioner kring ljusets, näringens, värmens betydelse. 7.000

Sotenäs förskola, Sävedalen, Partille. 
Utveckla utegård-torg. Mindre rum, spaljéväggar, klängväxter. Råd från Grön Rehab. Gymn byggprogram involverat. 9.000

Familjedaghem, Mölndal
Växthus, fruktträd, bärbuskar, verktyg 5.000

Freinetskolan Göteborg. 
Äldre barn lär yngre om bokashi, frösättning, odling. 6.000

Tärnanskolan Vänersborg. 
Utvecklat skolträdgård, byggt uteklassrum. Jord, fröer, utrustning till det senare. 5.000

Backatorpsskolan Göteborg. 
Barns egna förslag till finare skolgård.  Pilkojor, uppfräschning av skolträdgården, bärbuskar, jord. 6.000

Förskolan Tre Rosor, Ulriceham. 
Göra om sandlådor. Utveckla gården. Plantera lönn, äppleträd, växter. Odla bär, grönsaker. 6.000

Konstkollektivet, Mölndal. 
Ekologisk stadsodling. Odlingsutbildning för ungdomar, svenska och nyanlända på Gunnebo. Föra vidare genom föreläsningar och praktiskt utövande. 10.000

Embla dans & teater, Göteborg. 
Dansföreställning för barn ”Trädgården” för 3-6 år. Bygger upp en kreativ trädgård. Följer växternas utveckling. Kunskap om träd o växter. Livscykler ur ett poetiskt perspektiv. 8.000

Uno Wibell Stipendier 2017

Totalt beviljat bidrag 50 000

Utbetalda bidrag:

Småtrollen i Askim, 3 000

Nya Varvets skola, 7500

Föräldrarkooperativet Puh, 7 000

Stadsskogen i Ulricehamn, 7 500

Maskrosen i Trollhättan, 4 000

Bullerbyn, Kullegårdens förskola, 3 500

I ur och skur, Fritidshemmet Lönnen, 5 000

Solsidan, Påvelundsskolan, 5 000

Förskolan Skrivaren i Mariestad, 7 500

Uno Wibell stipendier 2016

Eketrägatans förskola i Lundby, Göteborg, 5 000 kr

Gymnasiesärskola i Uddevalla, 8 000 kr

Nyckelpigans förskola i Skövde, 5 000 kr

Resursskolan Linden, Hammarkullen, Göteborg, 1 500 kr

Lillegårdsskolan åk 1, Partille, 5 000 kr

 Trädgårdsskola för låg- och mellanstadieelever, Huskvarna, AnnaCarin Lyrhag, 9 500 kr

Föräldrakooperativet I ur och skur, Lindome, 5 000 kr

Ljungbackens förskola, Götene, 3 000 kr

Pedagogisk omsorg, Östra Kållered, 8 000 kr

Uno Wibell stipendier 2015

Kålltorpsskolan, Göteborg, 8.000 kr.

Stiftelsen Uppsala Walldorfskola, Uppsala, 8.000 kr

Sälöfjordsskolan, Göteborg, 5.000 kr

Öjersjö Brunn skola, Partille, 4.000 kr

Resursskolan Linden Hammarkullen, Göteborg, 2.000 kr

Folkhögskolan Angered, Göteborg, 3.000 kr

Sagoskogens förskola i Angered, Göteborg, 5.000 kr

Stiftelsen English School, Göteborg, 8.000 kr

Hammarkullens förskola, Göteborg, 2.000 kr

Gunnilseskolan, Göteborg, 2.000 kr

Föräldrakooperativet Helge, Göteborg, 6.000 kr

Uno Wibell stipendier 2014

Emmaskolan i Göteborg

Riddarstens förskola i Lerum

Guldhedsskolan i Göteborg

Lillegårdsskolan, Partille

Vita Villans förskola, Göteborg

Förskolan Taklöksvägen 1, Göteborg

Björkås fritidshem, Grängesberg

Uno Wibell stipendier 2013

På årsstämman den 21 maj delades följande stipendier ut:

Gamlestadsskolan: 7000 kr

Kungsladugårdsskolan: 2000 kr

Lilla Lackarebäckens Grundsärskola: 7000 kr

Ödeborgs förskola: 7000 kr

Föräldrakooperativet Skatan: 7000 kr

Föräldrakooperativet Lekstugan: 3500 kr

Uno Wibell stipendier 2012

Följande erhöll stipendier:

Salebyenheten. Man önskar använda ytan för en tidigare nedlagd damm och där anlägga en ”solrosskog”. Alla barn i åldern 1-12 år får vara delaktiga i planteringen. Senare tänker man vidareutveckla skogen med ytterligare arter. 5.000 kr

Dalängsskolan, Lidköping.  Önskar genomföra ett större ekologiprojekt med två högstadieklasser. Eleverna ska studera olika ekosystem, vilka biologiska förutsättningar som behövs och hur detta visas genom ett varierat växt- och djurliv. Ett besök med guidning i Botaniska Trädgården och en exkursion till Kinnekulle skall ingå.  10 000 kr.

Majåkersskolan, Lidköping.  Man arbetar aktivt kring miljöutmärkelsen Grön flagg, där främst det ekologiska och ekonomiska perspektivet i hållbar utveckling fokuseras. Man har startat ett projekt, där varje klass ansvarar för en planteringslåda och väljer vad de ska plantera denna säsong, kryddväxter, perenner eller grönsaker. Man önskar också rama in asfaltgården med olika buskar. 5.000 kr

Förskolan Fyren, Stenstorp. Förskolan arbetar sedan några år med trädgård och odling från jord till bord. Man har tillsammans med barn och föräldrar byggt upp en trädgård, som barnen döpt till Drömgården. Här finns lökväxter för färgernas skull, smultron och hallon för smakens skull, kryddor för doftens skull. Man önskar få mer insekter och fjärilar i trädgården samt odla potatis, pumpor och solrosor. 5.000 kr

Uno Wibell stipendier 2011

Följande erhöll stipendier:

Pontus Johansson går andra året på naturvetenskaplig linje på Bäckängsgymnasiet i Borås. Han har påbörjat sitt projektarbete, som kommer att handla om orkidéers utseende kopplat till deras ekologi och pollinations- förhållanden. Han önskar göra fältstudier dels tillsammans med Fältbiologerna i Spanien och dels på egen hand i antingen Danmark eller Norge eller i Abisko. Summa 4.000 kr.

Brännö förskola fick 2009 tillsammans med skolan 5.000 kr. Tillsammans har föräldrar och barn  byggt drivbänkar och planteringslådor, där de sått bönor, kryddor och potatis och drivit upp tomater. De komposterar själva. Nu önskar man bygga humleholkar och sätta fjärilsbuskar i anslutning till lådorna. De önskar även skaffa komposter med plexiglasruta, så barnen kan följa processen samt bygga ett växthus. Summa 5.000 kr.

Föräldrakooperativet Trollstugan, Askim fick 3.000 kr  år 2010 för att förbättra gården, där man planterade fyra träd och ett antal bärbuskar. Nu önskar man fortsätta genom att anlägga en fjärilsrabatt, fler bärbuskar samt en ny gräsmatta. På hösten gör barnen pajer, marmelad och äppelmos som de säljer på en höstmarknad. De bidrar själva med halva beloppet. Summa 5.000 kr.

Fyra gymnasieelever i NV3, Lagmansgymnasiet, Vara har inventerat olika ekosystem och räknat arter per kvadratmeter. De önskar nu anordna en nationell  tävling och har kontakt med redaktionen för Land, Svenska Botaniska föreningen och SNF. Summa 8.000 kr.

Odlingskooperativet Tillsammans, Rävekärr, Mölndal vill prova på att driva ett pedagogiskt odlingsprojekt för att öka kunskapen om ekologisk odling, mat- och   miljöfrågor. Man vill testa hur man kan arbeta med dessa frågor med barn och ungdomar. Pilotprojektet kommer att ske i samarbete med Rävekärrs förskola, som 2009 fick medel  för att anlägga en skolträdgård. Summa 5.000 kr.

Daghemsföreningen VillaVillekulla, Västra Frölunda. Föräldrar och personal önskar att barnen tidigt ska lära sig ta ansvar för och vårda sin miljö och få insyn i kretsloppet. Verksamheten drivs i ett gammalt hus med tillhörande trädgård. Nu önskar man bygga ut och berika denna. Summa 5.000 kr.

Stipendierna delades ut på årsmötet i maj.

Uno Wibell stipendier 2010

Följande skolor erhöll stipendier

Föräldrakooperativet OKAY, Göteborg
Summa 4 000 kronor.

Föräldrakooperativet Trollstugan, Askim
Summa 3 000 kronor.

Böskolan åk 4-5, Göteborg
Summa 5 000 kronor.

Ryets förskola, Mölndal
Summa 4 000 kronor.

Montessoriförskolan Casa, Göteborg
Summa 3 000 kronor.

Montessoriförskolan Majblomman, Göteborg
Summa 5 000 kronor.

Oxelgatans Förskola, V Frölunda
Summa 3 000 kronor.

Montessoriförskolan Pärlan, Höllviken, Vellinge
Summa 5 000 kronor.

Birger Jarlsgatans Förskola, Göteborg
Summa 3 000 kronor.

Diplom skall delas ut och stipendiaterna bjuds in till årsstämman och en liten träff i anslutning till denna.

Uno Wibell stipendier 2009

Följande skolor erhöll stipendier

Brännö skola – förskola –lågstadiet
Summa 5 000 kr

Glöstorpsskolan, Tuve, Göteborg
Summa: 5 000 kr

Kardans fritidshem, Sjuntorp
Summa: 5 000 kr

Montessoriskolan Casa, Göteborg

Summa 5 000 kr

Rävekärrs förskola, Mölndal
Summa: 10 000 kr

Tösse skola, Dalsland
Summa: 5 000 kr

Diplom skall delas ut och stipendiaterna skall bjudas in till årsstämman

Uno Wibell stipendier 2008

Följande skolor erhöll stipendier

Ållebergsgymnasiet, Falköping 6 500 kronor

Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn 2 500 kronor

Dotorpsskolan, Falköping 5.000 kronor

Hagaskolan, Ed 5 000 kronor

Gunnestorpsskolan, Tuve-Säve, Göteborg 6 000 kronor.

Stipendierna delades ut på årsmötet den 21 maj

Uno Wibell stipendier 2007

Följande skolor erhöll stipendier

Majåkersskolan, Lidköping 4 000 kronor

Skerrud Skola, Brålanda 6 000 kr

Strandskolan, Karlsborg 5 000 kr

Salebyskolan, Lidköping 7 000 kr

Kållekärrsskolan, Tjörn 5 000 kr

Tallkotten förskola, Lidköping 3 255 kr

Torsborgs förskola, Lidköping 5 000 kr

Skolorna skriver efteråt en rapport om verksamheten, som innehåller en redovisning av hur stipendiet använts som kommer att publiceras.

Stipendierna delades ut på årsmötet den 24 maj

Uno Wibell stipendier 2006

Följande skolor erhöll stipendier

Bräckeskolan 6 000 kronor till satsningen ”Världens växter”

Montessoriskolan Polstjärnan 10 000 kronor till”elevernas utveckling i global miljömedvetenhet”

Resarö skola, Vaxholm 10 000 kronor till utveckling av skolträdgården

Stipendierna delades ut på årsmötet den 17 maj

Uno Wibell stipendier 2005

Montessoriskolan i Centrum, Göteborg för utveckling av skolträdgårdar, 10.000 kr

Brålanda skola, för utveckling av skolträdgårdar, 10.000 kr

Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara, för utveckling av skolträdgårdar 5.000  kr

Uno Wibell stipendier 2004

Följande skolor erhöll stipendier

Fjällboskolan – Jeanette Barén
Summa 5 000 kr

Aug. Kobbs gymnasium – Ann-Christine Frankmark
Summa: 9 000 kr

Buråsskolan – Anders Florén
Summa: 5 000 kr

Brunnsboskolan – Maria Högfeldt-Rudervall
Summa 6 000 kr

Stipendierna delades ut på årsmötet den 12 maj

Uno Wibell stipendier 2003

Följande skolor erhöll stipendier

Skogsängsvägens förskola, Hisings Backa till Friggebod och redskap.
Summa 10 000 kr

Bergsgårdsskolan, Angered för planteringar.
Summa 5 000 kr

Aspenässkolan, Lerum för anläggning av “året runt grön” skolgård.
Summa 5 000 kr

Nova Montessoriskola, Kungsbacka till kompost och drivbänk.
Summa 3 000 kr

Fjällskolan, Göteborg för plantering på skolgård.
Summa 2 000 kr

Stipendierna delades ut på årsmötet den 14 maj

Uno Wibell stipendier 2002

Följande skolor erhöll stipendier

Fröjereds skola i Tidaholm till skolträdgård.
Summa 10 000 kr

Gärdsmosseskolan i Göteborg för studieresa till skolträdgård på Syd-Koster.
Summa: 10 000 kr

Svartedalsskolan till odlingsrum.
Summa: 5000 kr

Stipendierna delades ut av Uno Wibell på årsmötet den 16 maj.

Scroll to Top