Volontärer

Föreningen är helt beroende av frivilliga krafter för att kunna fungera. Idag är vi cirka 50 frivilliga som hjälper till på olika sätt. Det kan handla om punktinsatser som att hjälpa till med arrangemanget vid julfesten eller dela ut Vänlökar, eller mer kontinuerliga insatser genom medverkan i en arbetsgrupp. Var och en gör så mycket eller lite som man kan och vill, och alla insatser är välkomna och uppskattas.

Vi vill gärna bli fler volontärer som kan hjälpa till med olika saker och vid olika evenemang. Ju fler vi är, desto starkare och bättre blir vår förening. Vi har också väldigt trevligt tillsammans! Två gånger om året hålls Volontärmöte, då alla volontärer bjuds in till informationsmöte med enklare måltid.

Trädgårdsvärdar
Att vara Trädgårdsvärd innebär att man iklädd speciell väst promenerar runt i parken, svarar på frågor, delar ut broschyrer och informerar om Botaniskas Vänner. Detta kan göras när man har tid och lust men kanske främst när det är aktiviteter i trädgården och på helger. Några speciella botaniska kunskaper behövs inte. Hjälpliga kunskaper i ett främmande språk kan vara till nytta, särskilt under sommaren då vi har många hitresta turister. Till din hjälp finns ett informationsmaterial med de vanligaste frågorna och svaren.

Vill du veta mer eller bli volontär?
Kontakta Margaretha Dahlström på info@botaniskasvanner.se

Scroll to Top